150

Contrecoeur (taque) en fonte figurant le jugement de Pâris. 82x50 cm